Totale beveiligingsprojecten voor zorg, politie, overheid, industrie, finance, retail en transport

Adres

Cipalstraat 3, Geel

Service aanvraag

Service tijden

Dagelijks: 08.00 - 17.00

Politie Demerdal- DSZ

Politie Demerdal- DSZ

Wie is de klant?

Politie Demerdal-DSZ is een meergemeentezone die politiediensten aan Diest en Scherpenheuvel-Zichem verschaft. Deze zone staat onder leiding van de korpschef, hoofdcommissaris Jan Vanhauwere. Onder de slogan ‘Samen voor veiligheid’ vervult de politie haar visie om met een open bestuur en een verbonden gevoel de veiligheid van de burgers te garanderen.

Welke oplossing werd geïmplementeerd?

Binnen deze politiezone werd ingespeeld op een dubbele oplossing.

  • Ten eerste werden er camera’s, een microfoon en een bedieningspaneel opgehangen in de verhoorlokalen van de recherche.

Via het opnamesysteem met de monitor en luidsprekers kunnen derden het verhoor meevolgen. Op deze manier krijgt u een goed profiel van de ondervraagde zelf. Zo werden er 2 camera’s ingezet, waarvan de ene een algemeen overzichtsbeeld weergeeft en de andere gericht staat op de ondervraagde. Deze camera's sluiten zo aan bij het Cellenbesluit van 2007

  • Ten tweede is er een mobiel opstelling uitgebouwd waar camera’s op geïnstalleerd kunnen worden.

Momenteel staan hier 5 camera's op aangesloten; 4 vaste camera's die zowel overdag als 's nachts functioneel zijn. De vijfde camera is een camera die een uitzonderlijk goede gatekeeper is en dus een breed zicht vastlegt.