Totale beveiligingsprojecten voor zorg, politie, overheid, industrie, finance, retail en transport

Adres

Cipalstraat 3, Geel

Service aanvraag

Service tijden

Dagelijks: 08.00 - 17.00

Collectieve Arbeidsovereenkomst 68

Ontdek hier wat voor invloed de collectieve arbeidsoverneekomst 68 heeft op de camera- en privacywetgeving,

Doeleinden van de overeenkomst

Er zijn vier doelen waaraan de camera’s op de werkplaats moeten voldoen:
 1. Camera’s beschermen de veiligheid en gezondheid.
 2. Camera’s evalueren de werking van machines en mensen met oog op verbetering.
 3. Camera’s controleren de arbeid van de werknemers.
 4. Camera’s beschermen de goederen van de onderneming .

Als 1 camera ingezet wordt voor zowel bewaking als controle op de arbeid zijn zowel de camerawet als cao 68 van toepassing.

 • De verantwoordelijke voor de verwerking dient zowel de Camerawet als de Privacywet in rekening te brengen.

Tijdelijk of continu?

De inzet van camera’s op de werkvloer zijn afhankelijk van het doel:
 • De Camerabewaking mag niet continu zijn als:
 • De controle van het productieproces betrekking heeft op werknemers.
 • De arbeid van de werknemers gecontroleerd wordt.
 • De Camerabewaking mag continu of tijdelijk zijn als:
 • De veiligheid of gezondheid van medewerkers gecontroleerd moet worden.
 • De bescherming van de goederen gegarandeerd moet blijven.
 • De controle van het productieproces betrekking heeft op machines.

Checklist van de overeenkomst

De werkgever verzamelt info die betrekking heeft op:
 • Het nagestreefde doel
 • De vraag of beelden al dan niet bewaard worden
 • Het aantal ingezette camera’s met bijhorende locatie
 • De timing van wanneer de camera’s actief zijn.
De werkgever speelt de informatie door aan de ondernemingsraad.
 • Als er geen ondernemingsraad is, licht dan het comité voor Preventie en Bescherming in.
 • Bij afwezigheid van dit comité, licht u de vakbondsafgevaardigde in.
 • Geen vakbondsafgevaardigde? De werkgever licht de werknemer zelf in.
 • Heeft de verzamelde info invloed op de privésfeer van de werknemers?
 • De Ondernemingsraad/ het comité/ de vakbondsafgevaardigde voert een onderzoek naar de beperkingen van de inmenging in de persoonlijke levenssfeer.
 • De Ondernemingsraad/ het comité evalueert regelmatig het  bewakingssysteem & doet innovatieve voorstellen.

De werkgever dient een thematische aangifte in.

Let wel: De werknemer heeft altijd toegangsrecht tot de beelden zoals het door artikel 10 van de Privacywet voorzien is.