Totale beveiligingsprojecten voor zorg, politie, overheid, industrie, finance, retail en transport

Adres

Cipalstraat 3, Geel

Service aanvraag

Service tijden

Dagelijks: 08.00 - 17.00

GDPR-regulering

Wij garanderen u om uw persoonlijke gegevens met oog op de Belgische privacywet te vergaren en beveiligen.

Daarnaast streven wij ook naar de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 op Europees niveau operatief is. 

Wat is de GDPR-regulering?

De General Data Protection Regulation (GDPR) zal vanaf 25 mei 2018 de nationale privacywetgeving van alle Europese lidstaten vervangen. In veel lidstaten zijn de nationale privacywetten opgemaakt in de jaren '90 en deze werden niet allemaal aangepast aan de digitalisering van de 21ste eeuw.  Het blijft wel de Privacy Commissie die bij schending van deze wetten ondernemingen mag beboeten.  

Een eerste reeks regels bepaalt hoe BusSaP (en andere bedrijven) gegevens mag verzamelen.

 • Betrokken partijen moeten daadwerkelijk instemmen om gegevens te verlenen en dit bewijzen door een Opt-in aan te duiden.
 • Minderjarigen moeten beschermd worden.
 • ...

Een tweede reeks regels legt enkele verplichtingen op waaraan uw onderneming dient te voldoen, zoals:

 • De meldplicht van datalekken.
 • Het register voor verwerkingsactiviteiten. 
 • De aanstelling van een Data Protector Officer, die als een soort preventieadvisseur zich focust op de privacy van gegevens.
 • ... 

Ontdek hier  hoe u uw onderneming kan voorbereiden op 25 mei 2018.

Waarom is dit voor u belangrijk?

Net zoals ieder bedrijf, verzamelt ook BusSaP persoonlijke gegevens van haar klanten. Daarnaast beschikt BusSaP over gegevens van personen die zich ingeschreven hebben voor haar nieuwsbrief.  Binnen BusSaP dragen wij veiligheid en beveiliging hoog in het vaandel. En laat net die waarden de redenen zijn waarom wij streven naar de naleving van de GDPR-wetgeving, ook wel gekend als de Algemene Verordening van Gegevensbescherming.

Als klant hebt u verschillende rechten, zoals:

 • Het recht op informatie, bijvoorbeeld waarvoor worden uw gegevens gebruikt?
 • Het recht op verwijdering van uw gegevens, bijvoorbeeld de mogelijkheid om u af te melden van de nieuwsbrief.
 • Het recht op correctie, bijvoorbeeld om uw gegevens aan te passen. 
 • ...

Ontdek hier onze Privacyverklaring