Totale beveiligingsprojecten voor zorg, politie, overheid, industrie, finance, retail en transport

Adres

Cipalstraat 3, Geel

Service aanvraag

Service tijden

Dagelijks: 08.00 - 17.00

Privacywetgeving

BusSaP krijgt regelmatig vragen over het wettelijk kader achter de beveiligingsoplossingen. Daarom sommen we de meest relevante informatie hier even voor u op. De voornaamste bronnen die voor deze pagina gebruikt werden, zijn de officiële website van de Belgische justitie en de website van de Privacycommissie. Dit onderdeel werd opgezet in juli 2017.

Wat is de privacywetgeving?

Deze wet beschermt de burger tegen misbruik van de eigen persoonlijke data. Deze wetgeving waakt enerzijds over de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden en anderzijds over de rechten en plichten van de verwerker zelf.

Deze wetgeving is op veel oplossingen van toepassing. Op onze website beperken we ons tot ons domein. Een belangrijk onderdeel van deze wetgeving is de camerawetgeving.